www.menneskeskolen.no


Støttende fellesskap gir grobunn for individuell vekst i et samfunn i rask forandring.
Samfunnet fremmer individualisme og derav øker kravene til å bli sett og få aksept.
- I et ”seende” fellesskap kan alle gi og ta imot anerkjennelse.

- Begrepet ”selvverd” står sentralt i en solid fellesskapskultur.

- Mennesker med en god selvverdsfølelse, er i stand til å skape og ta del i en positiv kultur.

- Selvverdsfølelsen er ”grunnfjellet” som gir styrke til å tåle og energi til å skape.

- En leder med trygg selvverdsfølelse oppleves som tydelig og tillitsvekkende.

- En god leder arbeider systematisk og profesjonelt for å skape sunn kultur i et ”seende” felleskap.

- Relasjonskompetanse skapes ved å starte positive prosesser i fellesskapet.

 

 


Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com